Opera

Ime je takođe element dizajna; i od njega zavisi kako će kupci, gosti ili klijenti percipirati jedno novo zdanje namenjeno biznisu.

 

Ako je ono psihološki zvučno, i ukoliko je, što je veoma važno, u harmoniji s vizuelnim utiscima, onda takav 'objekat' ima dobre šanse da stekne ono što se takođe zove ime. Opera, sa svojim svečanim, pomalo monumentalnim izgledom, je još jedan primer takvog postignuća.